האיים עיתונאי צרפתי בכיר שותף לאלה המכישים ההיסטוריה היהודית?

פרסם לפני זמן קצר מנהל העיתן הצרפתי :ליברסיון » מאמר שנקרא: » האיים ה’ דיפלומט? ». במאמר זה, הוא דן

בתגובת שגרירת ישראל בצרפת לרעיון בו היא הצהירה באופן
טבעי וציינה את העובדה הפשוטה כי ירושלים היא בירתה של העם היהודי מזה 3000 שנה, מאז שהמלך דוד הכריז על כך. הוא ניסה לבסס את הרעיון כי ההיסטריה היהודית היא הגדה בלבד, לפחות מקודם למאה ה-6 לפני הספירה.
נכון, מספר קטן של ארכאולוגים ישראליים פוסט-מודרניים, רודפי פרסומת, כמו פינקלשטיין וסילברמן, ניסו, לפני מספר שנים, להפיץ את הרעיון כי התורה היא בעצם קונספירציה פוליטית של משרתי מלכי יהודה, בדומה להגדות המלוות מלכות צרפת.

ברם, בדיוק כרגע, כהני דת מוסלמים רבים, מנהלים מתקפת תקשורתית ומנסים לשכנע כי החפירות הארכאולוגיות  שהתנהלו במקומות שונים בארץ, מעולם לא העלו עקבות של ממלכות עבריות עתיקות.

אין דבר שיקרי יותר מכך ובין היתר, התגליות מעיר דוד ומן טונות האפר שהנציגים המוסלמים הוציאו באופן בלתי חוקי מהר הבית בירושלים, לא משאירות סופק באמיתות ההיסטורית של ממלכות דוד ושלמה, כפי שפינקלשטיין וסילברמן עצמם נאלצו להכיר בעובדות אלה.

אולם, מובלים בתנופה שלהם, מוסלמים רבים טוענים כי אדם הראשון, משה רבנו, דוד ושלמה היו נביאים מוסלמים בוני מסגדים.

ניסיון זה ל »אכילת » ישראל אינו חדש:  האיים הכנסייה לא הכריזה על עצמה, במשך מאות שנים כ-« ישראל אמתית » ?

כאשר טוענים כמו לורן ג’ופרין למסד מדניות ודיפלומטיה כאן ועכשיו על נתונים רציונאליים, חשוב ביותר לבדוק קודם את העובדות ההיסטוריות ולא לעוות אותם לפי תאוריה היסטורית מתאימה לנטייה האידאולוגית שלך!

מסורת ישראל היא עצמה « היסטוריוסופיה » , מחשבה מוסרית על תולדות האנושות שבה האומה היהודית תופסת, באופן טבעי, מקום מרכזי. אי-אפשר לדלג בקלות על אנדרטה אנושית כזאת כמו שבלתי אפשרי לא להתייחס לעדותם של ההיסטוריונים היווניים והרומאיים על ההיסטוריה היהודית!

אם לא ניתן עוד ללמד על השועה בבריטניה וממוסדות רבים ברחבי צרפת עקב לחצם של התלמידים המוסלמים, ואם עיתונאים יידועי שם, בצרפת, מתקפלים מול האיום הערבי-מוסלמי לכתיבה מחדש של ההיסטריה, ברגע שמדובר ביהודים, אינני שם גרוש על האינטליגנציה הצרפתית, בכל התחומים, בעוד עשרים או שלושים שנה…

רואים את צרפת כאומה ותיקה היושבת איתנה בארצה. רוב ההיסטוריונים מסכימים על כך כי יש לראות את תחילתה של אומה זאת החל מקרב « בובין » בשנת 1214, כלומר לפני כ- 800 שנים.

אנחנו היהודים, טוענים כי הבירה שלנו קיימת 3000 שנה ומביאים הוכחות על כך. אבל אפילו אם באופן יוצאי דופן, התזה של ג’ופרן הייתה מאושרת, היינו « רק » בני 2600 שנה, יותר משלושה פעמים ותיקים מאשר צרפת!

ג’ופרין אינו טופס את האופי הגרוטסקי של דבריו. וזאת במגמה, בסופו של יום, לערער את זכויותינו על מולדתנו…

 

ליאון רוזנבאום

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *