İstanbulun en sağlam ve güvenilir firması olan su kaçağı hizmetinde profesyonel kadrosu ile hizmetinizde.
Le Gush Etzion vu de Jérusalem

Le Gush Etzion vu de Jérusalem

Lire la suite »

Jérusalem

Jérusalem

Vue du quartier de Guilo Lire la suite »

Désert de Judée

Désert de Judée

Lire la suite »

 

? להנציח את אושוויץ כדי לפגוע טוב יותר בישראל

(מאמר זה פורסם לפנה 18 שנה לקרת יום השנה ה-60 לשחרור מחנה אושוויץ)
מוקד תשומת הלב בשואה המתגלה כיום בעולם אינו חף ממשמעיות כפולות . האם מדובר במודעות עולמית
אמיתית, לסכנות שבהתחדשות האנטישמיות התוקפנית לאחרונה בכל כך הרבה מדינות ולרצון המוצהר של המנהיגים הפוליטיים הגבוהים ביותר לחסום אותה?

במבט ראשון, הטקס שנערך במסגרת האו »ם לרגל יום השנה ה-60 לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, בתמיכת 138 מדינות ושאר הטקסים שאורגנו על ידי מדינות רבות עצמן, אמור להוות התקדמות בהבנת הדרמה המוסרית ודרמה והיסטורית המאפיינת את הטבח חסר התקדים ביהודים בין 1939 ל-1945 ובהבנת האתגרים המונחים, גם היום, למדינה היהודית הריבונית.

או שמא, על ידי בחינת האגרסיביות המרושעת של כל כך הרבה כלי תקשורת עולמיים ושל ציבורים אקדמיים, פוליטיים, דתיים ואחרים, רבים כל כך נגד ישראל, מה שיש באמת הינו מסך עשן, בימוי שישמש עילה ל » נורמליזציה » של יחסי האומות עם ישראל, שישחרר אותן באופן סופי מכל תחושת אחריות . או אפילו שחרור מהסלידה עתיקת יומין של ישראל, ששום דבר לא יעצור אותה מכאן ואלך ? או שוב, האם זו תחבולה לגרום לישראל לקבל את הקמתה של מדינה ערבית פלסטינית שנייה בנוסף לירדן, בשטח מולדתה ההיסטורית הזעירה, אחד האמצעים הברורים ביותר לניסיון למחוק את המדינה היהודית מהמפה בטווח הבינוני, אחרי רמאות היסטורית כה גסה? בכל מקרה, רצוי לא להיכנע לאופוריה שנראית מוקדמת מאוד.

Réformette ou « ruine de la démocratie » ? Par Léon Rozenbaum *

L’outrance des propos tenus tant par le Juge Aharon Barak (1) que par La Juge Hayout (2), actuelle présidente de la Cour Suprême, à propos d’un train de mesures mineures de modifications dans le domaine judiciaire, présentées par le nouveau ministre de la Justice, Yariv Levine, a de quoi nous alerter sur la hargne qu’une certaine caste judiciaire voue à tous ceux qui souhaitent modérer les immenses pouvoirs qu’elle s’était arrogés sur l’appareil de l’Etat et l’anomalie qui en résulte.
Ces exagérations sans précédent, venant de personnes jouissant du prestige de leurs hautes fonctions passées et présentes ne manquent pas de déstabiliser un monde politique et une presse, déjà instables, dans un pays toujours menacé comme le nôtre, excitant les passions et empêchant tout débat sérieux sur le fond des questions réelles pendantes.

ישראל, הר הבית והעמים

היהודים הם העם הילידים בארץ ישראל שבין הים התיכון לירדן. כולם יודעים את זה (ראה את המאמר המאיר מאוד של עו »ד מישל כלבו: https://www.jns.org/opinion/liberation-not-occupation
אבל כולם – או כמעט – כן משקרים.
על פי כל הדוקטרינות המשפטיות והפוליטיות המקובלות, ובמיוחד על פי המשפט הבינלאומי הפומבי המודרני, מדינת ישראל, חוטר של ממלכת יהודה, יכולה להוכיח על בסיס ידע היסטורי וראיות .ארכאולוגיות בלי סוף, את הלגיטימיות שלה בין הים לנער.

Israël, le Mont du Temple et les Peuples

Les Juifs sont le peuple autochtone en Terre d’Israël entre Méditerranée et Jourdain. Tout le monde le sait (Voir l’article très éclairant de Me Michel CALVO : https://www.jns.org/opinion/liberation-not-occupation/ ).
Mais tout le monde -ou presque- ment.
En vertu de toutes les doctrines juridiques et politiques reconnues et surtout en termes de Droit International Public moderne, l’Etat d’Israël, surgeon du Royaume de Judée, peut prouver, sur la base de toutes les connaissances historiques et les preuves archéologiques innombrables, sa légitimité absolue entre la mer et le fleuve.
Et pourtant, depuis 75 ans, de vastes courants, en Occident chrétien et en Orient musulman, s’acharnent, non sans succès auprès de vastes publics, à prétendre le contraire. Les faits et le droit, en apparence, ne les intéressent pas. D’ailleurs ils construisent sans honte un prétendu « droit » sui generis, spécial et sans équivalent dans l’histoire juridique, dans le cadre duquel Israël est toujours coupable. La société internationale, ses organisations, ses résolutions, ses débats sont très généralement dévoyés si les mots « Juif », « Israël » ou « Jérusalem » sont employés.

דמוקרטיה

יש משהו מפתיע בהיסטריה שאחזה בכמה ממנהיגי השמאל הישראלי ובחלק ניכר מהתקשורת בסוף 2022, עם ההכרזה על מינויו העתידי של סגן שר שיהיה אחראי על מיון תוכניות הלימודים חיצוניים שאומצו בבתי הספר הציבוריים וממונים על ידי משלם המיסים.

Démocratie

Il y a quelque chose de surprenant dans l’hystérie qui a saisi certains leaders de la gauche israélienne et une bonne partie des médias, en cette fin d’année 2022, à l’annonce de la nomination future d’un vice-Ministre qui sera chargé de faire le tri dans les programmes scolaires externes adoptés dans les écoles publiques et financés par le contribuable.
En effet de très nombreux citoyens se sont élevés contre le fait qu’en contradiction totale avec leurs choix philosophiques, leur conception de la culture et leurs adhésions spirituelles, certains établissements scolaires, sous le Gouvernement sortant, n’hésitaient pas à « enseigner » à nos enfants des programmes tout à fait contestables, qui, au nom du « libéralisme », les invitent à mettre en cause la moralité et la justification de la défense nationale d’Israël, à « choisir », à 8 ou 9 ans, leur orientation sexuelle homo ou hétéro, et une série d’autres élucubrations d’inspiration post-moderne voir « Woke ».

Manitou l’E.I. Témoignage de Léon Rozenbaum (Sphinx)

Manitou est de la génération de mes parents et j’ai aujourd’hui 75 ans. Nous n’avons pas pu être ni louveteaux ni éclaireurs ensemble. Notre identité EI commune ne provient pas de souvenirs de randonnées ni de descentes de rivières.
Et pourtant, je vais essayer de mettre en lumière, dans ce témoignage, qui, bien sûr, parle de mon histoire, que notre appartenance au Mouvement a bien été présente toujours en filigrane dans toutes les actions réalisées en commun.

L’ENFANCE EI
Dire que j’ai entendu parler de Manitou pendant mon séjour aux Louveteaux, puis aux Eclaireurs des E.I., dans les années 50 et le début des années 60 du siècle précédent, serait exagéré.
Bien sûr, l’on prononçait alors avec respect des noms un peu mystérieux comme « Castor », « Pivert », »Manitou », « Chameau » etc.., qui faisaient figure de personnages de légende.
Lors de mon premier voyage en Israël en 1964, qui était une importante délégation d’E.I. d’âge adolescent, nous avions rencontré un nombre considérable d’anciens E.I, établis en Israël et le nom de « Manitou « était souvent cité.
L’aspect légendaire de tous ces personnages était pour moi encore renforcé par le fait que mon père Shlomo-Simon Rozenbaum ז »ל (dit aux E.I. « Jumeau ») avait été avec son frère jumeau Léon, louveteau aux E.I. dans les années 30, puis Éclaireur puis cadre et militant dans la Sixieme.

מה מצבה האמתי של ישראל?

מבוא
קשה מאוד להעריך את מצבה האמתי של מדינת ישראל בסוף שנת 2022, עד כדי כך שההערכות השונות ביותר יכולות להתבסס באופן לגיטימי על עובדות מוכחות. הכול תלוי בפסימיות או באופטימיות של המתבונן. מכיוון שנושא זה מעורר לעתים קרובות תשוקות בתוך העם היהודי, כמו גם מחוצה לו, ייתכן שיהיה זה מועיל לנסות הערכה מנומקת שעשויה לסייע בהבנת הבעיות.

Quelle est la situation véritable d’Israël ?

Introduction
Il est très difficile d’apprécier la situation véritable de l’Etat d’Israël en cette fin d’année 2022, au point que les évaluations les plus divergentes peuvent légitimement se fonder sur des faits avérés. Tout dépend du pessimisme ou de l’optimisme de l’observateur. Comme ce sujet déchaîne souvent les passions à l’intérieur du Peuple Juif, comme à l’extérieur, il peut s’avérer utile de tenter un bilan raisonné qui aidera peut-être à la compréhension des problèmes.

I) Le Passif

La Crise institutionnelle

La crise institutionnelle qui est le résultat des divisions de l’opinion mais aussi des choix anciens d’une représentation proportionnelle des différents segments de la population, n’est pas achevée après trois années, et l’incertitude demeure sur le point de savoir si la prochaine élection parviendra à la constitution d’une majorité suffisante à la Knesset pour permettre un Gouvernement stable et efficace. Rappelons toutefois que l’Etat, ses Ministères, ses Hauts-fonctionnaires, ses forces armées, ses forces de police, ses écoles, ses universités etc. fonctionnent normalement dans le cadre d’un Gouvernement de transition et que la vie économique se poursuit et même progresse. Il convient donc de ne pas exagérer l’impact de la crise politique.

L’Iran

Les dangers extérieurs continuent de peser d’un poids considérable sur le mental des citoyens. En effet, il n’existe aucun autre Etat au monde à qui une puissance étrangère importante, peuplée de près de 90 millions d’habitants, possédant un territoire très vaste et une technologie en progrès constants, l’Iran des Ayatollahs, promet quotidiennement sa destruction prochaine, ce que l’Iran fait à l’égard d’Israël.
En outre, l’Iran agit concrètement dans ce sens en organisant tout autour d’Israël, au Liban, au Yémen et en Syrie, des troupes armées équipées de missiles de plus en plus précis et finance largement des activités terroristes dirigées contre les citoyens d’Israël et les Juifs dans le monde.
De plus, cet Etat affiche ouvertement ses intentions obsessives de posséder au plus vite l’arme atomique, point sur lequel l’Iran a réussi à duper gravement les Occidentaux en affinant ses matières fissiles clandestinement en violation de ses engagements les plus formels.

Les Arabes palestiniens
L’ambiguïté et le danger de conflit aigu avec les Arabes palestiniens ne sont pas levés non plus et posent un problème lancinant. Théoriquement et sur le papier, les Accords d’Oslo de 1993 ont jeté les bases théoriques d’un arrangement entre les parties et chacune a déclaré vouloir se reconnaître réciproquement et régler les différends par des voies pacifiques.
Sur cette base, Israël a permis la constitution d’une « Autorité Palestinienne » supposée gérer une large Autonomie des populations arabes en Judée, en Samarie et à Gaza, la souveraineté sur tout le territoire entre le Jourdain et la mer, environ 60 km de large, étant conservée par l’Etat d’Israël, qui en a un besoin existentiel face aux agressions extérieures.
En outre cette souveraineté juive sur sa patrie historique résulte de ses droits immémoriaux sanctionnés par un acte international approuvé à Sanremo par la Société des Nations à l’issue de la première guerre mondiale et contresigné par les principales puissances. Pour cette raison, la fable de l’ »occupation » par Israël de la Judée, de la Samarie et de Gaza est de pure propagande et ne tient pas en termes de droit international public.
Les manipulations arabes et britanniques avec la création artificielle de la Jordanie en 1946 ont privé les Juifs des 3/5 de leur territoire. Israël a entériné ce développement en signant la paix avec le Royaume Hachémite, mais cela ne remet pas en cause ses droits sur la Palestine occidentale qui avait été, presque en totalité, occupée illégalement en 1948 par la Jordanie et par l’Egypte pour ce qui concerne la région de Gaza.
Concrètement, Arafat et son successeur ont absolument tout fait pour vider de son sens la tentative de stabilisation convenue à Oslo, en lançant à plusieurs reprises des attaques meurtrières contre les citoyens Israéliens innocents, et encourageant dans l’intervalle un terrorisme endémique contre hommes, femmes et enfants Juifs et en maintenant un climat de haine antijuive forcenée parmi les populations dont ils ont la charge.
Pire, l’Autorité Palestinienne est devenue très vite le foyer d’antisémitisme mondial le plus actif répandant dans les médias mondiaux les pires calomnies, reprenant les thèmes éculés des haines tsaristes, soviétiques et médiévales contre Israël et les Juifs, jusqu’à l’absurde (accusation d’inoculer La maladie de la vache folle aux enfants Palestiniens, de provoquer artificiellement des tremblements de terre,-voir Al Hayat Al Ddjadida organe officiel de l’A.P.-etc…). Cela n’a pas cessé un seul instant jusqu’à ce jour.
De plus, deux organisations extrémistes, le Hamas et le Djihad Islamique, qui refusent toute espèce de coopération, d’entente ou de reconnaissance avec Israël soufflent sur les braises de la haine et de la terreur et avec le soutien de l’Iran, occupent la région de Gaza où ils soumettent la population à un régime de type fasciste, et lancent régulièrement des attaques aux missiles contre les villes d’Israël. Celles-ci sont contrées difficilement et chèrement par le « dôme de fer », une arme antimissile unique au monde, mise au point par Israël.

L’opération “Aurore” ou le commencement du retour à la souveraineté

Il est toujours surprenant de constater l’invraisemblable mauvaise foi dont les Nations gratifient les Juifs et surtout l’Etat d’Israël fruit de l’effort millénaire de résurgence de la souveraineté juive.
Cela se vérifie à chaque nouvel assaut contre Israël, la propagande arabe la plus extrémiste étant toujours répercutée fidèlement par la presse occidentale et l’information israélienne systématiquement mise en doute. A l’occasion de l’opération « Aurore », ce penchant a été une fois de plus vérifié, même en présence de preuves formelles présentées par Israël.
Qu’il s’agisse de l’organisation du Fatah, en principe tenue par les « Accords d’Oslo » de substituer le dialogue avec les Juifs à la violence, ou du Hamas, organisation terroriste, reconnue comme telle tant par l’Union Européenne que par les USA, dont le but avoué est l’éradication d’Israël, ou encore du « Djihad Islamique », les Arabes palestiniens, ont pour habitude de rendre publiques des images d’enfants ensanglantés pour accuser l’Etat Hébreu de « crimes de guerre ».
Sauf que, le plus souvent, il s’agit de faux. Parfois ils utilisent des images provenant d’autres conflits dans le monde, ou parfois, comme lors de l’Opération « Aurore », il s’agit d’enfants victimes de lancement de roquettes vers Israël retombées par accident sur leur propre population.