Category Archives: עברית

בעיות שלטון בישראל

השמאל הישראלי לא מצליח להבין שהוא לעולם לא יחזור לשלטון. אסון הסכמי אוסלו בהחלט פסל אותו באופן סופי. בניגוד לרושם שמערכה נוכחית ערמומית של התקשורת העיקרית הייתה רוצה ליצור, תיק רצח רבין רחוק מסגירה 24 שנים אחרי. עשיית סרט על הנושא מנסה לסגור את הפריצות העצומות בגרסה הרשמית, ופרשנים מנסים לערער את האמון בכל אלה המבטאים את הספקות הלגיטימיים בגרסה זו.
הסכמי אוסלו לא רק טענו את חייהם של מאות ישראלים חפים מפשע, הביאו לפגיעה פיזית באלפי אחרים, אך מדיניותם של רבין ופרס היוותה גם שורה של פגיעות יסודיות במרקם של ההיסטוריה היהודית ובדמוקרטיה הישראלית, שלא לדבר על ההצדקה המטורפת של הטרור כשיטה בכל העולם. מדיניות זו למעשה היוותה שיקום ערפאת מהמצוקות אליהן הוא נקלע לבד לפני כן. בנוסף הפרה מסיבית של חירויות האזרח בהזדמנות זו, על ידי אנשים שכביכול יש להם רק « כיבוד החוק » בפיהם, מהווה בדיחה טרגית.

האיים עיתונאי צרפתי בכיר שותף לאלה המכישים ההיסטוריה היהודית?

פרסם לפני זמן קצר מנהל העיתן הצרפתי :ליברסיון » מאמר שנקרא: » האיים ה’ דיפלומט? ». במאמר זה, הוא דן

בתגובת שגרירת ישראל בצרפת לרעיון בו היא הצהירה באופן
טבעי וציינה את העובדה הפשוטה כי ירושלים היא בירתה של העם היהודי מזה 3000 שנה, מאז שהמלך דוד הכריז על כך. הוא ניסה לבסס את הרעיון כי ההיסטריה היהודית היא הגדה בלבד, לפחות מקודם למאה ה-6 לפני הספירה.
נכון, מספר קטן של ארכאולוגים ישראליים פוסט-מודרניים, רודפי פרסומת, כמו פינקלשטיין וסילברמן, ניסו, לפני מספר שנים, להפיץ את הרעיון כי התורה היא בעצם קונספירציה פוליטית של משרתי מלכי יהודה, בדומה להגדות המלוות מלכות צרפת.