פולחן עיוור של בית משפט העליון

בג »ץ היפר ברגל גסה עיקרון בסיסי של הדמוקרטיה שהוא הפרדת הראשויות. מעולם לא קבעה הרשות השיפוטית את סדר היום של הרשות המחוקקת ומעולם לא הטילה עליה כלל בניגוד לתקנותיה.

פולחן עיוור של בית משפט העליון  המונהג על ידי חבורת שופטים מאוד מסוימת, על ידי חלק  מהמשפטנים, מהווה סכנה גדולה לחופשים הציבוריים.

 העובדה שהתקשורת אינה מאפשרת ביטוי כלשהוא לדעות משפטיות אחרות ואף מתעלמת מהצהרתו של יו »ר הכנסת המתפטר,  הינה שערורייתית.

דווכא בזמן משבר סניטארי עמוק יש להקפיד על חופש הביטוי לכל הדעות  ובמיוחד כאשר העניין כה עקרוני. הוויכוח רק מתחיל ובג »ץ יהיה חייב לתת את הדין.

                                                                                 ליאון רוזנבאום, עו »ד 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

baise toi baise toi baise toi baise toi baise toi porn watch baise toi baise toi baise toi baise toi baise toi baise toi baise toi sex baise toi baise toi baise toi baise toi sex sex watch baise toi baise toi baise toi baise toi baise toi porn baise toi porn porn porn porn sex porn porn porn porn porn baise toi porn porn porn porn porn porn porn baise toi baise toi porn porn porn porn child porn child porn child porn porn porn child child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn porn porn porn porn porn watch baise toi baise toi porn