פולחן עיוור של בית משפט העליון

בג »ץ היפר ברגל גסה עיקרון בסיסי של הדמוקרטיה שהוא הפרדת הראשויות. מעולם לא קבעה הרשות השיפוטית את סדר היום של הרשות המחוקקת ומעולם לא הטילה עליה כלל בניגוד לתקנותיה.

פולחן עיוור של בית משפט העליון  המונהג על ידי חבורת שופטים מאוד מסוימת, על ידי חלק  מהמשפטנים, מהווה סכנה גדולה לחופשים הציבוריים.

 העובדה שהתקשורת אינה מאפשרת ביטוי כלשהוא לדעות משפטיות אחרות ואף מתעלמת מהצהרתו של יו »ר הכנסת המתפטר,  הינה שערורייתית.

דווכא בזמן משבר סניטארי עמוק יש להקפיד על חופש הביטוי לכל הדעות  ובמיוחד כאשר העניין כה עקרוני. הוויכוח רק מתחיל ובג »ץ יהיה חייב לתת את הדין.

                                                                                 ליאון רוזנבאום, עו »ד 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *